Standard Wise CBSE Results

Standard Xth

Standard XIIth

DELHI PUBLIC SCHOOL, GANDHINAGAR RESULT ANALYSIS CLASS X (2016 - 2017)
Total no. of Students Percentage of students who have passed
276 93.48%
RESULT ANALYSIS – Class X Student with CGPA - 10
Sr. No. NAME CGPA
1 AANISH AGGARWAL 10
2 AGRIM BHARAT 10
3 AKSHAR GUPTA 10
4 APOORVA BISHT 10
5 ARTH DOSHI 10
6 ARYAN SINGH 10
7 AYUSH SHASHIKANT PINDORIA 10
8 DHRUVI HARDIK PANDIT 10
9 DIPESH VIJAYKUMAR BALANI 10
10 DIVYANSH H RATHOD 10
11 GITASHRI S MANTHA 10
12 HARSHA CHOWDHURY 10
13 JAINAM RAJAN DOSHI 10
14 KAUSHIK JYOTI BHUYAN 10
15 KHUSHI KATARIYA 10
16 KHUSHI TRIPATHI 10
17 MAHARSHI VIJAY PATEL 10
18 MANSI PRAKASHCHANDRA VANDARA 10
19 MANDIRA SAXENA 10
20 PRARTHANA SAIKIA 10
21 PRIYAM SAHRAWAT 10
22 RAHUL LIJI KOIKALETHU 10
23 RAUNAK TRIPATHI 10
24 RISHAB B PATTANSHETTY 10
25 RUBEEN KAUR ARNEJA 10
26 SAMVIDHI SONI 10
27 SANKHA DAS 10
28 SHREYA SINGH 10
29 SHREYSHI SINGH 10
30 SRADDHA DEV SARKAR 10
31 SUVANSHI WAZIR 10
32 TANISHA MITTAL 10
33 UTSMAY KUMAR 10
34 VIDHI VISHAL CHOTAI 10
HIGHEST SCORE SUBJECTWIS (CGPA – 10)
SR. NO. SUBJECT [101] NAME GP
1 ENGLISH AALISHA ATUL TRIVEDI 10
2 ENGLISH AANISH AGGARWAL 10
3 ENGLISH AARSHA RAKESH SHAH 10
4 ENGLISH ABDUL SAMAD 10
5 ENGLISH AGRIM BHARAT 10
6 ENGLISH AKANSHA CHOUDHARY 10
7 ENGLISH AKSHAR GUPTA 10
8 ENGLISH ANOUSHKA KAMLESH PARWANI 10
9 ENGLISH ANSHUL JAIN 10
10 ENGLISH ANUSHUTHI LAKHIANI 10
11 ENGLISH APOORVA BISHT 10
12 ENGLISH ARTH DOSHI 10
13 ENGLISH ARYAN SINGH 10
14 ENGLISH ASHISH BARUAH 10
15 ENGLISH AYUSH SHASHIKANT PINDORIA 10
16 ENGLISH BHAGIRATHSINH SARVAIYA 10
17 ENGLISH CHARUL SINGH 10
18 ENGLISH CHIRAYU SATISHKUMAR PATEL 10
19 ENGLISH DARSHAN RUDANI 10
20 ENGLISH DEEKSHA GUPTA 10
21 ENGLISH DHAIRYA JADAV 10
22 ENGLISH DHAWAL DINESH SAMDANI 10
23 ENGLISH DHRUVI HARDIK PANDIT 10
24 ENGLISH DIPESH VIJAYKUMAR BALANI 10
25 ENGLISH DIVYANSH H RATHOD 10
26 ENGLISH FORAM VISHNUBHAI PATEL 10
27 ENGLISH GITASHRI S MANTHA 10
28 ENGLISH HARSHA CHOWDHURY 10
29 ENGLISH HARSHITA BALANI 10
30 ENGLISH JAGRUTI AKASH PATEL 10
31 ENGLISH JAINAM RAJAN DOSHI 10
32 ENGLISH KANIKA MITUL BAJAJ 10
33 ENGLISH KAUSHIK JYOTI BHUYAN 10
34 ENGLISH KHUSHI D BAJAJ 10
35 ENGLISH KHUSHI KATARIYA 10
36 ENGLISH KHUSHI RAJUBHAI PANCHAL 10
37 ENGLISH KHUSHI TRIPATHI 10
38 ENGLISH MAHARSHI VIJAY PATEL 10
39 ENGLISH MANDIRA SAXENA 10
40 ENGLISH MANSI PRAKASHCHANDRA VANDARA 10
41 ENGLISH MUDIT BHARGAVA 10
42 ENGLISH NABARUN JAIN 10
43 ENGLISH NAMIT SINHA 10
44 ENGLISH NANCY OZA 10
45 ENGLISH NEEPA VASUBHAI PATEL 10
46 ENGLISH NILOY SUBIR GHOSH 10
47 ENGLISH PARTH AJMERA 10
48 ENGLISH PARTH RITESHKUMAR THAKKAR 10
49 ENGLISH PRAKHAR AGARWAL 10
50 ENGLISH PRARTHANA SAIKIA 10
51 ENGLISH PRASHA ROY 10
52 ENGLISH PRIYAM SAHRAWAT 10
53 ENGLISH PRIYANSHU MANGHNANI 10
54 ENGLISH RAHUL LIJI KOIKALETHU 10
55 ENGLISH RAUNAK TRIPATHI 10
56 ENGLISH RISHAB B PATTANSHETTY 10
57 ENGLISH RUBEEN KAUR ARNEJA 10
58 ENGLISH RUDRANSH TRIPATHI 10
59 ENGLISH SAHAJ TYAGI 10
60 ENGLISH SAMRIDDHI MODI 10
61 ENGLISH SAMVIDHI SONI 10
62 ENGLISH SANKHA DAS 10
63 ENGLISH SARGUN SINGH MARWAH 10
64 ENGLISH SAUMYA ADHANA 10
65 ENGLISH SHIVAM M MEHTA 10
66 ENGLISH SHREYA SINGH 10
67 ENGLISH SHREYSHI SINGH 10
68 ENGLISH SHUBHAM NAROLA 10
69 ENGLISH SIDDHARTH CHOUDHARY 10
70 ENGLISH SRADDHA DEV SARKAR 10
71 ENGLISH SUVANSHI WAZIR 10
72 ENGLISH T SAI SAVYASACHI 10
73 ENGLISH TANISHA MITTAL 10
74 ENGLISH TVISHA SINGH 10
75 ENGLISH TANYA GEHLOT 10
76 ENGLISH UTSMAY KUMAR 10
77 ENGLISH V P SIDDHARTH 10
78 ENGLISH VEDANG MUKESHKUMAR UPADHYAY 10
79 ENGLISH VIDHATHRI K. MYSORE 10
80 ENGLISH VIDHI VISHAL CHOTAI 10
81 ENGLISH VIDHI WADHWANI 10
82 ENGLISH YASHPALSINH DEVENDRASINH VIHOL 10
SR. NO. SUBJECT [041] NAME GP
1 MATHS AANISH AGGARWAL 10
2 MATHS AGRIM BHARAT 10
3 MATHS AKSHAR GUPTA 10
4 MATHS ANOUSHKA KAMLESH PARWANI 10
5 MATHS ANSHUL JAIN 10
6 MATHS APOORVA BISHT 10
7 MATHS ARTH DOSHI 10
8 MATHS ARYAN SINGH 10
9 MATHS ASHISH BARUAH 10
10 MATHS AYUSH SHASHIKANT PINDORIA 10
11 MATHS BHAGIRATHSINH SARVAIYA 10
12 MATHS CHIRAYU SATISHKUMAR PATEL 10
13 MATHS DHAIRYA JADAV 10
14 MATHS DHRUVI HARDIK PANDIT 10
15 MATHS DIPESH VIJAYKUMAR BALANI 10
16 MATHS DIVYANSH H RATHOD 10
17 MATHS GITASHRI S MANTHA 10
18 MATHS HARSHA CHOWDHURY 10
19 MATHS JAGRUTI AKASH PATEL 10
20 MATHS JAINAM RAJAN DOSHI 10
21 MATHS KAUSHIK JYOTI BHUYAN 10
22 MATHS KHUSHAN S LAMBA 10
23 MATHS KHUSHI KATARIYA 10
24 MATHS KHUSHI TRIPATHI 10
25 MATHS LUV RAI 10
26 MATHS MAHARSHI VIJAY PATEL 10
27 MATHS MANAV S LEKHWANI 10
28 MATHS MANDIRA SAXENA 10
29 MATHS MANSI PRAKASHCHANDRA VANDARA 10
30 MATHS MAYANK JAIN 10
31 MATHS NAMIT SINHA 10
32 MATHS NISARG AVANKUMAR DOSHI 10
33 MATHS PARTH AJMERA 10
34 MATHS PARTH RITESHKUMAR THAKKAR 10
35 MATHS PRARTHANA SAIKIA 10
36 MATHS PRIYAM SAHRAWAT 10
37 MATHS RAHUL LIJI KOIKALETHU 10
38 MATHS RAUNAK TRIPATHI 10
39 MATHS RISHAB B PATTANSHETTY 10
40 MATHS RUBEEN KAUR ARNEJA 10
41 MATHS SAMRIDDHI MODI 10
42 MATHS SAMVIDHI SONI 10
43 MATHS SANKHA DAS 10
44 MATHS SHIVAM M MEHTA 10
45 MATHS SHREYA SINGH 10
46 MATHS SHREYSHI SINGH 10
47 MATHS SIDDHARTH CHOUDHARY 10
48 MATHS SIDDHARTH U CHHATBAR 10
49 MATHS SRADDHA DEV SARKAR   10
50 MATHS SUVANSHI WAZIR 10
51 MATHS TANISHA MITTAL 10
52 MATHS UTKARSH KISHORE 10
53 MATHS UTSMAY KUMAR 10
54 MATHS VIDHI VISHAL CHOTAI 10
SR. NO. SUBJECT [086] NAME GP
1 SCIENCE AANISH AGGARWAL 10
2 SCIENCE AGRIM BHARAT 10
3 SCIENCE AKSHAR GUPTA 10
4 SCIENCE ANOUSHKA KAMLESH PARWANI 10
5 SCIENCE ANSHUL JAIN 10
6 SCIENCE APOORVA BISHT 10
7 SCIENCE ARTH DOSHI 10
8 SCIENCE ARYAN SINGH 10
9 SCIENCE AYUSH SHASHIKANT PINDORIA 10
10 SCIENCE DEEKSHA GUPTA 10
11 SCIENCE DHAWAL DINESH SAMDANI 10
12 SCIENCE DHRUVI HARDIK PANDIT 10
13 SCIENCE DIPESH VIJAYKUMAR BALANI 10
14 SCIENCE DIVYANSH H RATHOD 10
15 SCIENCE FORAM VISHNUBHAI PATEL 10
16 SCIENCE GITASHRI S MANTHA 10
17 SCIENCE HARSHA CHOWDHURY 10
18 SCIENCE HARSHITA BALANI 10
19 SCIENCE JAINAM RAJAN DOSHI 10
20 SCIENCE KAUSHIK JYOTI BHUYAN 10
21 SCIENCE KHUSHAN S LAMBA 10
22 SCIENCE KHUSHI D BAJAJ 10
23 SCIENCE KHUSHI KATARIYA 10
24 SCIENCE KHUSHI RAJUBHAI PANCHAL 10
25 SCIENCE KHUSHI TRIPATHI 10
26 SCIENCE MAHARSHI VIJAY PATEL 10
27 SCIENCE MANDIRA SAXENA 10
28 SCIENCE MANSI PRAKASHCHANDRA VANDARA 10
29 SCIENCE MUDIT BHARGAVA 10
30 SCIENCE PARTH AJMERA 10
31 SCIENCE PRARTHANA SAIKIA 10
32 SCIENCE PRIYAM SAHRAWAT 10
33 SCIENCE RAHUL LIJI KOIKALETHU 10
34 SCIENCE RAUNAK TRIPATHI 10
35 SCIENCE RISHAB B PATTANSHETTY 10
36 SCIENCE RUBEEN KAUR ARNEJA 10
37 SCIENCE RUDRANSH TRIPATHI 10
38 SCIENCE SAMVIDHI SONI 10
39 SCIENCE SANKHA DAS 10
40 SCIENCE SHREYA SINGH 10
41 SCIENCE SHREYSHI SINGH 10
42 SCIENCE SHUBHAM NAROLA 10
43 SCIENCE SIDDHARTH U CHHATBAR 10
44 SCIENCE SRADDHA DEV SARKAR 10
45 SCIENCE SUVANSHI WAZIR 10
46 SCIENCE T SAI SAVYASACHI 10
47 SCIENCE TANISHA MITTAL 10
48 SCIENCE TVISHA  SINGH 10
49 SCIENCE UTSMAY KUMAR 10
50 SCIENCE VIDHI VISHAL CHOTAI 10
51 SCIENCE VIDHI WADHWANI 10
SR. NO. SUBJECT [087] NAME GP
1 SOCIAL SCIENCE AANISH AGGARWAL 10
2 SOCIAL SCIENCE AARSHA RAKESH SHAH 10
3 SOCIAL SCIENCE AGRIM BHARAT 10
4 SOCIAL SCIENCE AKSHAR GUPTA 10
5 SOCIAL SCIENCE ANUSHUTHI LAKHIANI 10
6 SOCIAL SCIENCE APOORVA BISHT 10
7 SOCIAL SCIENCE ARTH DOSHI 10
8 SOCIAL SCIENCE ARYAN SINGH 10
9 SOCIAL SCIENCE AYUSH SHASHIKANT PINDORIA 10
10 SOCIAL SCIENCE BHAGIRATHSINH SARVAIYA 10
11 SOCIAL SCIENCE CHIRAYU SATISHKUMAR PATEL 10
12 SOCIAL SCIENCE DHAWAL DINESH SAMDANI 10
13 SOCIAL SCIENCE DHRUVI HARDIK PANDIT 10
14 SOCIAL SCIENCE DIPESH VIJAYKUMAR BALANI 10
15 SOCIAL SCIENCE DIVYANSH H RATHOD 10
16 SOCIAL SCIENCE FORAM VISHNUBHAI PATEL 10
17 SOCIAL SCIENCE GITASHRI S MANTHA 10
18 SOCIAL SCIENCE HARSHA CHOWDHURY 10
19 SOCIAL SCIENCE JAGRUTI AKASH PATEL 10
20 SOCIAL SCIENCE JAINAM RAJAN DOSHI 10
21 SOCIAL SCIENCE KAUSHIK JYOTI BHUYAN 10
22 SOCIAL SCIENCE KHUSHI D BAJAJ 10
23 SOCIAL SCIENCE KHUSHI KATARIYA 10
24 SOCIAL SCIENCE KHUSHI RAJUBHAI PANCHAL 10
25 SOCIAL SCIENCE KHUSHI TRIPATHI 10
26 SOCIAL SCIENCE MAHARSHI VIJAY PATEL 10
27 SOCIAL SCIENCE MANDIRA SAXENA 10
28 SOCIAL SCIENCE MANSI PRAKASHCHANDRA VANDARA 10
29 SOCIAL SCIENCE MUDIT BHARGAVA 10
30 SOCIAL SCIENCE NAMIT SINHA 10
31 SOCIAL SCIENCE PRARTHANA SAIKIA 10
32 SOCIAL SCIENCE PRIYAM SAHRAWAT 10
33 SOCIAL SCIENCE RAHUL LIJI KOIKALETHU 10
34 SOCIAL SCIENCE RAUNAK TRIPATHI 10
35 SOCIAL SCIENCE RISHAB B PATTANSHETTY 10
36 SOCIAL SCIENCE RUBEEN KAUR ARNEJA 10
37 SOCIAL SCIENCE RUDRANSH TRIPATHI 10
38 SOCIAL SCIENCE SAMRIDDHI MODI 10
39 SOCIAL SCIENCE SAMVIDHI SONI 10
40 SOCIAL SCIENCE SANKHA DAS 10
41 SOCIAL SCIENCE SHREYA SINGH 10
42 SOCIAL SCIENCE SHREYSHI SINGH 10
43 SOCIAL SCIENCE SHUBHAM NAROLA 10
44 SOCIAL SCIENCE SRADDHA DEV SARKAR 10
45 SOCIAL SCIENCE SUVANSHI WAZIR 10
46 SOCIAL SCIENCE T SAI SAVYASACHI 10
47 SOCIAL SCIENCE TANISHA MITTAL 10
48 SOCIAL SCIENCE TVISHA  SINGH 10
49 SOCIAL SCIENCE UTSMAY KUMAR 10
50 SOCIAL SCIENCE VATHS M KOTHARI 10
51 SOCIAL SCIENCE VIDHATHRI K. MYSORE 10
52 SOCIAL SCIENCE VIDHI VISHAL CHOTAI 10
53 SOCIAL SCIENCE VIDHI WADHWANI 10
SR. NO. SUBJECT [085] NAME GP
1 HINDI AGRIM BHARAT 10
2 HINDI AKSHAR GUPTA 10
3 HINDI ANUSHUTHI LAKHIANI 10
4 HINDI ARSHDEEP SINGH 10
5 HINDI ARYAN SINGH 10
6 HINDI BHAGIRATHSINH SARVAIYA 10
7 HINDI CHARUL SINGH 10
8 HINDI DEEKSHA GUPTA 10
9 HINDI DHAIRYA JADAV 10
10 HINDI DHAWAL DINESH SAMDANI 10
11 HINDI DHRUVI HARDIK PANDIT 10
12 HINDI JAGRUTI AKASH PATEL 10
13 HINDI JAHNAVI YADAV 10
14 HINDI KHUSHAN S LAMBA 10
15 HINDI KHUSHI D BAJAJ 10
16 HINDI KHUSHI KATARIYA 10
17 HINDI KHUSHI RAJUBHAI PANCHAL 10
18 HINDI KHUSHI TRIPATHI 10
19 HINDI LOCHAN MOOLANI 10
20 HINDI MANDIRA SAXENA 10
21 HINDI MASOOM K JAIN 10
22 HINDI MUDIT BHARGAVA 10
23 HINDI NAMIT SINHA 10
24 HINDI PARTH AJMERA 10
25 HINDI RAUNAK TRIPATHI 10
26 HINDI RISHAB B PATTANSHETTY 10
27 HINDI RUBEEN KAUR ARNEJA 10
28 HINDI RUDRANSH TRIPATHI 10
29 HINDI SAHAJ TYAGI 10
30 HINDI SAMRIDDHI MODI 10
31 HINDI SANKHA DAS 10
32 HINDI SHUBHAM NAROLA 10
33 HINDI SUVANSHI WAZIR 10
34 HINDI T SAI SAVYASACHI 10
35 HINDI TANISHA MITTAL 10
36 HINDI TVISHA  SINGH 10
37 HINDI UTSMAY KUMAR 10
38 HINDI VANI CHOPRA 10
39 HINDI VIDHI WADHWANI 10
40 HINDI VISHRUTI DHAWAN 10
41 HINDI YASHIKA SHARMA 10
SR. NO. SUBJECT[165] NAME GP
1 I. T. AALISHA ATUL TRIVEDI 10
2 I. T. AANISH AGGARWAL 10
3 I. T. AGRIM BHARAT 10
4 I. T. AKSHAR GUPTA 10
5 I. T. AKSHAT GULATI 10
6 I. T. AMISHA ARUNKUMAR MAKWANA 10
7 I. T. ANOUSHKA KAMLESH PARWANI 10
8 I. T. ANSHUL JAIN 10
9 I. T. ANUSHUTHI LAKHIANI 10
10 I. T. APOORVA BISHT 10
11 I. T. ARSHDEEP SINGH 10
12 I. T. ARTH DOSHI 10
13 I. T. ARYAN SINGH 10
14 I. T. AYUSH SHASHIKANT PINDORIA 10
15 I. T. CHIRAYU SATISHKUMAR PATEL 10
16 I. T. DEEKSHA GUPTA 10
17 I. T. DEVANSHI SANJAY NAIK 10
18 I. T. DHAVAL DAVE 10
19 I. T. DHAWAL DINESH SAMDANI 10
20 I. T. DIPESH VIJAYKUMAR BALANI 10
21 I. T. DIVYANSH H RATHOD 10
22 I. T. ESHAN ATUL CHAVDA 10
23 I. T. FORAM VISHNUBHAI PATEL 10
24 I. T. GITASHRI S MANTHA 10
25 I. T. HARSHA CHOWDHURY 10
26 I. T. HARSHITA BALANI 10
27 I. T. JAGRUTI AKASH PATEL 10
28 I. T. JAINAM RAJAN DOSHI 10
29 I. T. KARIMELLA CHAKRAVARTHI VISWANATH 10
30 I. T. KAUSHIK JYOTI BHUYAN 10
31 I. T. KHUSHI D BAJAJ 10
32 I. T. KHUSHI KATARIYA 10
33 I. T. KHUSHI RAJUBHAI PANCHAL 10
34 I. T. KHUSHI TRIPATHI 10
35 I. T. KRITIKA SALECHA 10
36 I. T. MAHARSHI VIJAY PATEL 10
37 I. T. MANAS BAMPAL 10
38 I. T. MANSI PRAKASHCHANDRA VANDARA 10
39 I. T. MASOOM K JAIN 10
40 I. T. MAYANK JAIN 10
41 I. T. MIHIR NEMANI 10
42 I. T. MUGDHA PANDEY 10
43 I. T. PARTH AJMERA 10
44 I. T. PRAKHAR AGARWAL 10
45 I. T. PRARTHANA SAIKIA 10
46 I. T. PRASHA ROY 10
47 I. T. PRIYAM SAHRAWAT 10
48 I. T. RAHUL LIJI KOIKALETHU 10
49 I. T. RAUNAK TRIPATHI 10
50 I. T. RISHAB B PATTANSHETTY 10
51 I. T. RUBEEN KAUR ARNEJA 10
52 I. T. RUDRANSH TRIPATHI 10
53 I. T. SAMRIDDHI MODI 10
54 I. T. SAMVIDHI SONI 10
55 I. T. SANKHA DAS 10
56 I. T. SHREYA SINGH 10
57 I. T. SHREYSHI SINGH 10
58 I. T. SHUBHAM NAROLA 10
59 I. T. SRADDHA DEV SARKAR 10
60 I. T. SUVANSHI WAZIR 10
61 I. T. T SAI SAVYASACHI 10
62 I. T. TANISHA MITTAL 10
63 I. T. UTSMAY KUMAR 10
64 I. T. VEDANG MUKESHKUMAR UPADHYAY 10
65 I. T. VIDHI VISHAL CHOTAI 10
66 I. T. YASHIKA SHARMA 10
67 I. T. YASHPALSINH DEVENDRASINH VIHOL 10
SR. NO. SUBJECT [122] NAME GP
1 SANSKRIT ANOUSHKA KAMLESH PARWANI 10
2 SANSKRIT ANSHUL JAIN 10
3 SANSKRIT APOORVA BISHT 10
4 SANSKRIT ASHISH BARUAH 10
5 SANSKRIT DHAVAL DAVE 10
6 SANSKRIT DIPESH VIJAYKUMAR BALANI 10
7 SANSKRIT DIVYANSH H RATHOD 10
8 SANSKRIT FORAM VISHNUBHAI PATEL 10
9 SANSKRIT HARSHA CHOWDHURY 10
10 SANSKRIT HARSHITA BALANI 10
11 SANSKRIT JAINAM RAJAN DOSHI 10
12 SANSKRIT KAUSHIK JYOTI BHUYAN 10
13 SANSKRIT MUGDHA PANDEY 10
14 SANSKRIT NANCY OZA 10
15 SANSKRIT NEEPA VASUBHAI PATEL 10
16 SANSKRIT NISARG AVANKUMAR DOSHI 10
17 SANSKRIT PARTH RITESHKUMAR THAKKAR 10
18 SANSKRIT PRARTHANA SAIKIA 10
19 SANSKRIT PRASHA ROY 10
20 SANSKRIT QUEENAL RAMESHKUMAR MISTRY 10
21 SANSKRIT RAHUL LIJI KOIKALETHU 10
22 SANSKRIT SAMVIDHI SONI 10
23 SANSKRIT SAYANI MAITRA 10
24 SANSKRIT SHREYA SINGH 10
25 SANSKRIT SHREYSHI SINGH 10
26 SANSKRIT SIDDHARTH CHOUDHARY 10
27 SANSKRIT SIDDHARTH U CHHATBAR 10
28 SANSKRIT SRADDHA DEV SARKAR 10
SR. NO. SUBJECT [018] NAME GP
1 FRENCH AANISH AGGARWAL 10
2 FRENCH ARTH DOSHI 10
3 FRENCH AYUSH SHASHIKANT PINDORIA 10
4 FRENCH CHIRAYU SATISHKUMAR PATEL 10
5 FRENCH GITASHRI S MANTHA 10
6 FRENCH MAHARSHI VIJAY PATEL 10
7 FRENCH MANSI PRAKASHCHANDRA VANDARA 10
8 FRENCH PRIYAM SAHRAWAT 10
9 FRENCH VIDHI VISHAL CHOTAI 10
DELHI PUBLIC SCHOOL, GANDHINAGAR RESULT ANALYSIS CLASS X (2016 – 2017)
SUBJECT Grade   TOTAL
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E
English 89 96 64 23 4 0 0 0 276
Hindi 49 41 47 31 12 4 0 0 184
French 9 3 5 3 2 0 0 0 22
Sanskrit 28 26 12 4 0 0 0 0 70
Maths 60 48 55 48 35 14 1 15 276
Science 59 62 48 50 30 17 3 7 276
Social Science 60 52 60 52 32 13 1 6 276
IT 67 62 55 35 18 12 1 0 250
TOTAL 421 390 346 246 133 60 6 28 1630
% 25.83 23.93 21.23 15.09 8.15 3.68 0.37 1.72 100
RESULT ANALYSIS – Class X Student with CGPA - 10
AANISH AGGARWAL AGRIM BHARAT AKSHAR GUPTA APOORVA BISHT
ARTH DOSHI
ARYAN SINGH AYUSH SHASHIKANT PINDORIA DHRUVI HARDIK PANDIT
DIPESH VIJAYKUMAR BALANI
DIVYANSH H RATHOD GITASHRI S MANTHA HARSHA CHOWDHURY
JAINAM RAJAN DOSHI KAUSHIK JYOTI BHUYAN KHUSHI KATARIYA KHUSHI TRIPATHI
MAHARSHI VIJAY PATEL MANDIRA SAXENA MANSI PRAKASHCHANDRA VANDARA PRATHANA SAIKIA
PRIYAM SAHRAWAT RAHUL LIJI KOIKALETHU RAUNAK TRIPATHI RISHAB B PATTANSHETTY
RUBEEN KAUR ARNEJA SAMVIDHI SONI SANKHA DAS SHREYA SINGH
SHREYSHI SINGH SRADDHA DEV SARKAR SUVANSHI WAZIR      TANISHA MITTAL
   
UTSMAY KUMAR VIDHI VISHAL CHOTAI    
DELHI PUBLIC SCHOOL, GANDHINAGAR RESULT ANALYSIS CLASS X (2016-17)
No. of students appeared No. of students passed
276 258 (93.48%)
CGPA No. of Student %
10 40     14.49
9 & < 10 61 22.10
8 & < 9 64 23.19
7 & < 8 62 22.46
6 & < 7 25 9.06
5 & < 6 14 5.07
5 & < 4 7 2.54
3 & <4 3 1.09
RESULT ANALYSIS CLASS X (2015 - 2016)
Total no. of Students Percentage of students who have passed
284 97.18%
RESULT ANALYSIS – Class X Student with CGPA - 10
Sr. No. NAME CGPA
1 ABHINAV NRIPENDRA HAZARIKA 10
2 ADITI RAJ 10
3 ANVESHA SINGH 10
4 AMAN AGRAWAL 10
5 ARKO CHATTERJEE 10
6 AWIK DHAR 10
7 AYUSH TRIPATHI 10
8 AYUSHI SINGH 10
9 AYUSHI SUMAN 10
10 CHIRAG ADWANI 10
11 CHIRAG CHAUHAN 10
12 DEVINA VARSHNEY 10
13 DHRUVI SHAILESH PATEL 10
14 GAURANK JAIN 10
15 GAURI MAHAJAN 10
16 HARDH DINESH RATHOD 10
17 HETUL CHAUDHARI 10
18 JHANVI SOMANI 10
19 KASHISH AHUJA 10
20 KAUSTABH JYOTI BHUYAN 10
21 MADHAV ANAND 10
22 MAYAL MOHIT RAO 10
23 N BARANE YOGA 10
24  NEHA BAMPAL 10
25 NIKITA NAHAR 10
26 NISHTHA PATEL 10
27 PARAM VIKRAMSINH JADAV 10
28 PRIYANKA RAVINDRA YADAV 10
29 RADHIKA MANOJ DHANUKA 10
30 RAJVI MITTAL 10
31 SAUMYA D GOYAL 10
32 SAURAV J SHUKLA 10
33 SHIKHA NARWAL 10
34 SHLOK RAJNIKANT PATEL 10
35 SHREYA SHARMA 10
36 SIDDHI PARASHAR 10
37 SOUMYA J JAIN 10
38 SUKRITI MISHRA 10
39 SUSHRUTA MITRA 10
40 TANYA DHAWAN 10
HIGHEST SCORE SUBJECTWISE (CGPA – 10)
SR. NO. SUBJECT NAME GP
1 ENGLISH AAYUSH DIPEN KANSARA 10
2 ENGLISH ABHINAV NRIPENDRA HAZARIKA 10
3 ENGLISH ABHISHEK JHALA 10
4 ENGLISH ADITI RAJ 10
5 ENGLISH ADITYA BHAVESH DAVE 10
6 ENGLISH ADITYA PANDEY 10
7 ENGLISH ADITYA VIJH 10
8 ENGLISH AGRIMA RANA 10
9 ENGLISH AISHI MITRA 10
10 ENGLISH AKHILESH MALIK 10
11 ENGLISH AMAN AGRAWAL 10
12 ENGLISH AMAN PATEL 10
13 ENGLISH ANAMIKA 10
14 ENGLISH ANANT BHARDWAJ 10
15 ENGLISH ANANYA SHARMA 10
16 ENGLISH ANCHAL KALRA 10
17 ENGLISH ANCHITYA GUPTA 10
18 ENGLISH ANMOL TUTEJA 10
19 ENGLISH ANSHUYA BHARALI 10
20 ENGLISH ANVESHA SINGH 10
21 ENGLISH ARKO CHATTERJEE 10
22 ENGLISH ARPIT MOHAPATRA 10
23 ENGLISH ARYAN AGARWAL 10
24 ENGLISH AVIRAL SAXENA 10
25 ENGLISH AWIK DHAR 10
26 ENGLISH AYUSH TRIPATHI 10
27 ENGLISH AYUSHI CHHABRA 10
28 ENGLISH AYUSHI SINGH 10
29 ENGLISH AYUSHI SUMAN 10
30 ENGLISH BHAVESH P ROHERA 10
31 ENGLISH BHAVYA JAIN 10
32 ENGLISH CHAITESH DEEPAK MANWANI 10
33 ENGLISH CHIRAG ADWANI 10
34 ENGLISH CHIRAG CHAUHAN 10
35 ENGLISH DEEP SHAH 10
36 ENGLISH DEVANSHI SHARMA 10
37 ENGLISH DEVINA VARSHNEY 10
38 ENGLISH DEVYANI SUNIL WANI 10
39 ENGLISH DHEEMAHI NEHIT VASAVADA 10
40 ENGLISH DHIRAJ SHARMA 10
41 ENGLISH DHRUV SONIGRA 10
42 ENGLISH DHRUVI PATEL 10
43 ENGLISH DHVISHA PATEL 10
44 ENGLISH DIVYANG PATHAK 10
45 ENGLISH GAURANK JAIN 10
46 ENGLISH GAURANK JAIN 10
47 ENGLISH HARDH DINESH RATHOD 10
48 ENGLISH HETUL CHAUDHARI 10
48 ENGLISH JAIMIN PARIKH 10
50 ENGLISH JEEL V PATEL 10
51 ENGLISH JHANVI SOMANI 10
52 ENGLISH KALP TALWADIA 10
53 ENGLISH KASHISH AHUJA 10
54 ENGLISH KAUSHIL M 10
55 ENGLISH KAUSTABH BHUYAN 10
56 ENGLISH KHUSHI TIKOO 10
57 ENGLISH KUMAR SOURABH 10
58 ENGLISH KUNAL R SHAH 10
59 ENGLISH MADHAV ANAND 10
60 ENGLISH MANAS MAHAVEER 10
61 ENGLISH MANKAA JAIN 10
62 ENGLISH MANORATH KHANNA 10
63 ENGLISH MANSI A PATEL 10
64 ENGLISH MAYAL MOHIT RAO 10
65 ENGLISH MAYUR JAIN DHELERIA 10
66 ENGLISH MEDHA H VYAS 10
67 ENGLISH MUSKAN MAHESH KHUBANI 10
68 ENGLISH N BARANE YOGA 10
69 ENGLISH NAINCY KUMARI 10
70 ENGLISH NANDINI TRIVEDI 10
71 ENGLISH NEHA BAMPAL 10
72 ENGLISH NEIL PALIWAL 10
73 ENGLISH NIKHIL DINESH AGRAWAL 10
74 ENGLISH NIKITA NAHAR 10
75 ENGLISH NISHTHA PATEL 10
76 ENGLISH PARAM JADAV 10
77 ENGLISH PIYUSH TEKWANI 10
78 ENGLISH PRANJAL SHAH 10
79 ENGLISH PRIYAM JAIN 10
80 ENGLISH PRIYANKA YADAV 10
81 ENGLISH PURVIK TULSIYAN 10
82 ENGLISH RADHIKA MANOJ DHANUKA 10
83 ENGLISH RADHIKA SABNIS 10
84 ENGLISH RAHUL SAHA 10
85 ENGLISH RAJVI MITTAL 10
86 ENGLISH RISHABH KUKRETI 10
87 ENGLISH RIYA GARBYAL 10
88 ENGLISH ROHIT R LADDHA 10
89 ENGLISH RUPANGI SINGH 10
90 ENGLISH SAKSHI SHRIPAL SHAH 10
91 ENGLISH SAKSHI VINAY PATEL 10
92 ENGLISH SAMPRATI SPRIHA SINHA 10
93 ENGLISH SAUMYA D GOYAL 10
94 ENGLISH SAURAV J SHUKLA 10
95 ENGLISH SHATAKSHI VATS 10
96 ENGLISH SHIKHA NARWAL 10
97 ENGLISH SHIVIN VERMA 10
98 ENGLISH SHLOK PATEL 10
99 ENGLISH SHRAYANA RAY 10
100 ENGLISH SHREYA DAS 10
101 ENGLISH SHREYA SHARMA 10
102 ENGLISH SIDDHI PARASHAR 10
103 ENGLISH SIMRAN 10
104 ENGLISH SIMRAN 10
105 ENGLISH SUKRITI MISHRA 10
106 ENGLISH SUSHRUTA MITRA 10
107 ENGLISH TANYA DHAWAN 10
108 ENGLISH YASH PATEL 10
109 ENGLISH YASH SRIVASTAVA 10
110 ENGLISH YASHASVI GUPTA 10
111 ENGLISH YASHKUMAR GUPTA 10
112 ENGLISH YATRA PATEL 10
SR. NO. SUBJECT NAME GP
1 MATHS AAYUSH DIPEN KANSARA 10
2 MATHS AAYUSH RAI 10
3 MATHS ABHINAV NRIPENDRA HAZARIKA 10
4 MATHS ABHISHEK JHALA 10
5 MATHS ADITI RAJ 10
6 MATHS ADITYA BHAVESH DAVE 10
7 MATHS ADITYA LADDHA 10
8 MATHS ADITYA PANDEY 10
9 MATHS ADITYA VIJH 10
10 MATHS AGRIMA RANA 10
11 MATHS AISHI MITRA 10
12 MATHS AKHILESH MALIK 10
13 MATHS AMAN AGRAWAL 10
14 MATHS AMAN PATEL 10
15 MATHS ANAMIKA 10
16 MATHS ANANT BHARDWAJ 10
17 MATHS ANANYA SHARMA 10
18 MATHS ANCHAL KALRA 10
19 MATHS ANCHITYA GUPTA 10
20 MATHS ANMOL TUTEJA 10
21 MATHS ANSHUYA BHARALI 10
22 MATHS ANVESHA SINGH 10
23 MATHS ARKO CHATTERJEE 10
24 MATHS ARPIT MOHAPATRA 10
25 MATHS ARYAN AGARWAL 10
26 MATHS AVIRAL SAXENA 10
27 MATHS AWIK DHAR 10
28 MATHS AYUSH TRIPATHI 10
29 MATHS AYUSHI CHHABRA 10
30 MATHS AYUSHI SINGH 10
31 MATHS AYUSHI SUMAN 10
32 MATHS BHAVESH P ROHERA 10
33 MATHS BHAVYA JAIN 10
34 MATHS BIBHABASU M 10
35 MATHS CHAITESH DEEPAK MANWANI 10
36 MATHS CHIRAG ADWANI 10
37 MATHS CHIRAG CHAUHAN 10
38 MATHS DEEP SHAH 10
39 MATHS DEVANSHI SHARMA 10
40 MATHS DEVINA VARSHNEY 10
41 MATHS DEVYANI SUNIL WANI 10
42 MATHS DHEEMAHI NEHIT VASAVADA 10
43 MATHS DHIRAJ SHARMA 10
44 MATHS DHRUMIL PATEL 10
45 MATHS DHVISHA PATEL 10
46 MATHS DIVYANG PATHAK 10
47 MATHS GAURANK JAIN 10
48 MATHS GAURI MAHAJAN 10
49 MATHS HRIDAY MANURE 10
50 MATHS JAIMIN PARIKH 10
51 MATHS KALP TALWADIA 10
52 MATHS KAUSHIL M 10
53 MATHS KAUSTABH BHUYAN 10
54 MATHS KUMAR SOURABH 10
55 MATHS KUNAL R SHAH 10
56 MATHS MADHAV ANAND 10
57 MATHS MANKAA JAIN 10
58 MATHS MAYUR JAIN DHELERIA 10
59 MATHS MEDHA H VYAS 10
60 MATHS N BARANE YOGA 10
61 MATHS NANDINI TRIVEDI 10
62 MATHS NEHA BAMPAL 10
63 MATHS PRAJ KUNTAL PATEL 10
64 MATHS PRANJAL SHAH 10
65 MATHS PRIYAM JAIN 10
66 MATHS PURVIK TULSIYAN 10
67 MATHS RADHIKA MANOJ DHANUKA 10
68 MATHS RADHIKA SABNIS 10
69 MATHS VISHWAS J CHAUHAN 10
SR. NO. SUBJECT NAME GP
1 SCIENCE AAYUSH DIPEN KANSARA 10
2 SCIENCE AAYUSH RAI 10
3 SCIENCE ABHINAV NRIPENDRA HAZARIKA 10
4 SCIENCE ADITI RAJ 10
5 SCIENCE ADITYA BHAVESH DAVE 10
6 SCIENCE ADITYA LADDHA 10
7 SCIENCE ADITYA PANDEY 10
8 SCIENCE AGAM AMIT BHATNAGAR 10
9 SCIENCE AISHI MITRA 10
10 SCIENCE AKHILESH MALIK 10
11 SCIENCE AMAN AGRAWAL 10
12 SCIENCE ANAMIKA 10
13 SCIENCE ANANT BHARDWAJ 10
14 SCIENCE ANANYA SHARMA 10
15 SCIENCE ANCHITYA GUPTA 10
16 SCIENCE ANMOL TUTEJA 10
17 SCIENCE ANSHUYA BHARALI 10
18 SCIENCE ANVESHA SINGH 10
19 SCIENCE ARKO CHATTERJEE 10
20 SCIENCE ARPIT MOHAPATRA 10
21 SCIENCE ARYAN AGARWAL 10
22 SCIENCE AVIRAL SAXENA 10
23 SCIENCE AWIK DHAR 10
24 SCIENCE AYUSH TRIPATHI 10
25 SCIENCE AYUSHI SINGH 10
26 SCIENCE AYUSHI SUMAN 10
27 SCIENCE BHAVYA JAIN 10
28 SCIENCE BIBHABASU M 10
29 SCIENCE CHAITESH DEEPAK MANWANI 10
30 SCIENCE CHIRAG ADWANI 10
31 SCIENCE CHIRAG CHAUHAN 10
32 SCIENCE DEEP SHAH 10
33 SCIENCE DEV SHAH 10
34 SCIENCE DEVANSHI SHARMA 10
35 SCIENCE DEVINA VARSHNEY 10
36 SCIENCE DEVYANI SUNIL WANI 10
37 SCIENCE DHIRAJ SHARMA 10
38 SCIENCE DHRUMIL PATEL 10
39 SCIENCE DHRUV SONIGRA 10
40 SCIENCE DHRUVI PATEL 10
41 SCIENCE DHVISHA PATEL 10
42 SCIENCE DIVYANG PATHAK 10
43 SCIENCE GAURI MAHAJAN 10
44 SCIENCE HARDH DINESH RATHOD 10
45 SCIENCE HRIDAY MANURE 10
46 SCIENCE JAGRITI PRAJAPATI 10
47 SCIENCE JAIMIN PARIKH 10
48 SCIENCE JEEL V PATEL 10
49 SCIENCE JHANVI SOMANI 10
50 SCIENCE KASHISH AHUJA 10
51 SCIENCE KAUSHIL M 10
52 SCIENCE KAUSTABH BHUYAN 10
53 SCIENCE KUMAR SOURABH 10
54 SCIENCE KUNAL R SHAH 10
55 SCIENCE MADHAV ANAND 10
56 SCIENCE MANAS MAHAVEER 10
57 SCIENCE MANORATH KHANNA 10
58 SCIENCE MANSI A PATEL 10
59 SCIENCE MAYAL MOHIT RAO 10
60 SCIENCE MAYUR JAIN DHELERIA 10
61 SCIENCE NANDITA MUDGAL 10
62 SCIENCE NATASHA KANWER RATHORE 10
63 SCIENCE NEHA BAMPA 10
64 SCIENCE NISHTHA PATEL 10
65 SCIENCE RUSHAN D PATEL 10
66 SCIENCE VISHWAS J CHAUHAN 10
SR. NO. SUBJECT NAME GP
1 SOCIAL SCIENCE AAYUSH DIPEN KANSARA 10
2 SOCIAL SCIENCE AAYUSH RAI 10
3 SOCIAL SCIENCE ABHINAV NRIPENDRA HAZARIKA 10
4 SOCIAL SCIENCE ADITI RA 10
5 SOCIAL SCIENCE ADITYA BHAVESH DAVE 10
6 SOCIAL SCIENCE ADITYA LADDHA 10
7 SOCIAL SCIENCE ADITYA PANDEY 10
8 SOCIAL SCIENCE AGAM AMIT BHATNAGAR 10
9 SOCIAL SCIENCE AISHI MITRA 10
10 SOCIAL SCIENCE AKHILESH MALIK 10
11 SOCIAL SCIENCE AMAN AGRAWAL 10
12 SOCIAL SCIENCE ANAMIKA 10
13 SOCIAL SCIENCE ANANT BHARDWAJ 10
14 SOCIAL SCIENCE ANANYA SHARMA 10
15 SOCIAL SCIENCE ANCHITYA GUPTA 10
16 SOCIAL SCIENCE ANMOL TUTEJA 10
17 SOCIAL SCIENCE ANSHUYA BHARALI 10
18 SOCIAL SCIENCE ANVESHA SINGH 10
19 SOCIAL SCIENCE ARKO CHATTERJEE 10
20 SOCIAL SCIENCE ARPIT MOHAPATRA 10
21 SOCIAL SCIENCE ARYAN AGARWAL 10
22 SOCIAL SCIENCE AVIRAL SAXENA 10
23 SOCIAL SCIENCE AWIK DHAR 10
24 SOCIAL SCIENCE AYUSH TRIPATHI 10
25 SOCIAL SCIENCE AYUSHI SINGH 10
26 SOCIAL SCIENCE AYUSHI SUMAN 10
27 SOCIAL SCIENCE BHAVYA JAIN 10
28 SOCIAL SCIENCE BIBHABASU M 10
29 SOCIAL SCIENCE CHAITESH DEEPAK MANWANI 10
30 SOCIAL SCIENCE CHIRAG ADWANI 10
31 SOCIAL SCIENCE CHIRAG CHAUHAN 10
32 SOCIAL SCIENCE DEEP SHAH 10
33 SOCIAL SCIENCE DEV SHAH 10
34 SOCIAL SCIENCE DEVANSHI SHARMA 10
35 SOCIAL SCIENCE DEVINA VARSHNEY 10
36 SOCIAL SCIENCE DEVYANI SUNIL WANI 10
37 SOCIAL SCIENCE DHIRAJ SHARMA 10
38 SOCIAL SCIENCE DHRUMIL PATEL 10
39 SOCIAL SCIENCE DHRUV SONIGRA 10
40 SOCIAL SCIENCE DHRUVI PATEL 10
41 SOCIAL SCIENCE DHVISHA PATEL 10
42 SOCIAL SCIENCE DIVYANG PATHAK 10
43 SOCIAL SCIENCE GAURANK JAIN 10
44 SOCIAL SCIENCE GAURI MAHAJAN 10
45 SOCIAL SCIENCE HARDH DINESH RATHOD 10
46 SOCIAL SCIENCE HETUL CHAUDHARI 10
47 SOCIAL SCIENCE HRIDAY MANURE 10
48 SOCIAL SCIENCE JAGRITI PRAJAPATI 10
49 SOCIAL SCIENCE JEEL V PATEL 10
50 SOCIAL SCIENCE JHANVI SOMANI 10
51 SOCIAL SCIENCE KAUSHIL M 10
52 SOCIAL SCIENCE KUNAL R SHAH 10
53 SOCIAL SCIENCE MAYAL MOHIT RAO 10
54 SOCIAL SCIENCE MOHIT A DOSHI 10
55 SOCIAL SCIENCE MUSKAN MAHESH KHUBANI 10
56 SOCIAL SCIENCE N BARANE YOGA 10
57 SOCIAL SCIENCE NEHA BAMPAL 10
58 SOCIAL SCIENCE NIKITA NAHAR 10
59 SOCIAL SCIENCE PIYUSH TEKWANI 10
60 SOCIAL SCIENCE PRANJAL SHAH 10
61 SOCIAL SCIENCE SAKSHI SHRIPAL SHAH 10
62 SOCIAL SCIENCE SAUMYA JOSHI 10
63 SOCIAL SCIENCE SOUMYA J JAIN 10
64 SOCIAL SCIENCE VISHWAS J CHAUHAN 10
SR. NO. SUBJECT NAME GP
1 HINDI AAYUSH RAI 10
2 HINDI AISHI MITRA 10
3 HINDI ANANT BHARDWAJ 10
4 HINDI ANANYA SHARMA 10
5 HINDI ANCHITYA GUPTA 10
6 HINDI ANMOL TUTEJA 10
7 HINDI ANSHUYA BHARALI 10
8 HINDI ARPIT MOHAPATRA 10
9 HINDI ARYAN AGARWAL 10
10 HINDI AWIK DHAR 10
11 HINDI AYUSHI SINGH 10
12 HINDI AYUSHI SUMAN 10
13 HINDI CHAITESH DEEPAK MANWANI 10
14 HINDI CHIRAG ADWANI 10
15 HINDI DEEP SHAH 10
16 HINDI DEVANSHI SHARMA 10
17 HINDI DEVINA VARSHNEY 10
18 HINDI DEVYANI SUNIL WANI 10
19 HINDI DHIRAJ SHARMA 10
20 HINDI DHRUMIL PATEL 10
21 HINDI DHRUV SONIGRA 10
22 HINDI DHRUVI PATEL 10
23 HINDI DIVYANG PATHAK 10
24 HINDI GAURANK JAIN 10
25 HINDI HETUL CHAUDHARI 10
26 HINDI JAIMIN PARIKH 10
27 HINDI JEEL V PATEL 10
28 HINDI JHANVI SOMANI 10
29 HINDI KASHISH AHUJA 10
30 HINDI KAUSHIL M 10
31 HINDI KUNAL R SHAH 10
32 HINDI MOHIT SHAH 10
33 HINDI N BARANE YOGA 10
34 HINDI NATASHA KANWER RATHORE 10
35 HINDI NEHA BAMPAL 10
36 HINDI NEIL PALIWAL 10
37 HINDI NISHTHA PATEL 10
38 HINDI PIYUSH TEKWANI 10
39 HINDI PRAGATI CHANDAK 10
40 HINDI PRANJAL SHAH 10
41 HINDI PRIYAM JAIN 10
42 HINDI PURVIK TULSIYAN 10
43 HINDI RAHUL SAHA 10
44 HINDI RAJVI MITTAL 10
45 HINDI RUPANGI SINGH 10
46 HINDI SAKSHI VINAY PATEL 10
47 HINDI SAUMYA D GOYAL 10
48 HINDI SAURAV J SHUKLA 10
49 HINDI SHATAKSHI VATS 10
50 HINDI SHRAYANA RAY 10
SR. NO. SUBJECT NAME GP
1 I. T. ABHINAV NRIPENDRA HAZARIKA 10
2 I. T. ADITI RAJ 10
3 I. T. ADITYA LADDHA 10
4 I. T. ADITYA PANDEY 10
5 I. T. AISHI MITRA 10
6 I. T. AMAN AGRAWAL 10
7 I. T. ANANT BHARDWAJ 10
8 I. T. ANANYA SHARMA 10
9 I. T. ANVESHA SINGH 10
10 I. T. ARKO CHATTERJEE 10
11 I. T. ARPIT MOHAPATRA 10
12 I. T. ARYAN AGARWAL 10
13 I. T. AWIK DHAR 10
14 I. T. AYUSH TRIPATHI 10
15 I. T. AYUSHI SINGH 10
16 I. T. BHAVYA JAIN 10
17 I. T. BIBHABASU M 10
18 I. T. CHIRAG ADWANI 10
19 I. T. CHIRAG CHAUHAN 10
20 I. T. DEEP SHAH 10
21 I. T. DEV SHAH 10
22 I. T. DEVANSHI SHARMA 10
23 I. T. DEVINA VARSHNEY 10
24 I. T. DEVYANI SUNIL WANI 10
25 I. T. DHRUVI PATEL 10
26 I. T. DHVISHA PATEL 10
27 I. T. GAURANK JAIN 10
28 I. T. GAURI MAHAJAN 10
29 I. T. HARDH DINESH RATHOD 10
30 I. T. HETUL CHAUDHARI 10
31 I. T. JAIMIN PARIKH 10
32 I. T. JEEL V PATEL 10
33 I. T. JHANVI SOMANI 10
34 I. T. KALP TALWADIA 10
35 I. T. KASHISH AHUJA 10
36 I. T. KAUSTABH BHUYAN 10
37 I. T. KUMAR SOURABH 10
38 I. T. MADHAV ANAND 10
39 I. T. MANAS MAHAVEER 10
40 I. T. MANORATH KHANNA 10
41 I. T. MAYAL MOHIT RAO 10
42 I. T. MAYUR JAIN DHELERIA 10
43 I. T. MOHIT A DOSHI 10
44 I. T. MUSKAN MAHESH KHUBANI 10
45 I. T. NANDINI TRIVEDI 10
46 I. T. NANDITA MUDGAL 10
47 I. T. NIKITA NAHAR 10
48 I. T. NISHTHA PATEL 10
49 I. T. PARAM JADAV 10
50 I. T. PURVIK TULSIYAN 10
51 I. T. RADHIKA MANOJ DHANUKA 10
52 I. T. RAJVI MITTAL 10
53 I. T. RUPANGI SINGH 10
54 I. T. RUSHAN D PATEL 10
55 I. T. SAKSHI SHRIPAL SHAH 10
56 I. T. SAMPRATI SPRIHA SINHA 10
57 I. T. SAUMYA JOSHI 10
58 I. T. SAURAV J SHUKLA 10
59 I. T. SAVAN MATARIYA 10
60 I. T. SHREYA SHARMA 10
61 I. T. SIDDHI PARASHAR 10
62 I. T. SIMRAN KALRA 10
63 I. T. SUKRITI MISHRA 10
64 I. T. SUSHRUTA MITRA 10
65 I. T. YASH PATEL 10
66 I. T. YASH SRIVASTAVA 10
SR. NO. SUBJECT [122] NAME GP
1 SANSKRIT ABHINAV NRIPENDRA HAZARIKA 10
2 SANSKRIT ADITYA LADDHA 10
3 SANSKRIT ADITYA PANDEY 10
4 SANSKRIT AISHI MITRA 10
5 SANSKRIT AMAN AGRAWAL 10
6 SANSKRIT ANSHUYA BHARALI 10
7 SANSKRIT ANVESHA SINGH 10
8 SANSKRIT ARPIT MOHAPATRA 10
9 SANSKRIT BHAVYA JAIN 10
10 SANSKRIT BIBHABASU M 10
11 SANSKRIT DEV SHAH 10
12 SANSKRIT DEVYANI SUNIL WANI 10
13 SANSKRIT DHIRAJ SHARMA 10
14 SANSKRIT DHRUVI PATEL 10
15 SANSKRIT GAURI MAHAJAN 10
16 SANSKRIT KUMAR SOURABH 10
17 SANSKRIT MANAS MAHAVEER 10
18 SANSKRIT MAYAL MOHIT RAO 10
19 SANSKRIT MAYUR JAIN DHELERIA 10
20 SANSKRIT MOHIT A DOSHI 10
21 SANSKRIT MOHIT SHAH 10
22 SANSKRIT MUSKAN MAHESH KHUBANI 10
23 SANSKRIT NANDITA MUDGAL 10
24 SANSKRIT NIKITA NAHAR 10
25 SANSKRIT POOJA SHARMA 10
26 SANSKRIT RADHIKA SABNIS 10
27 SANSKRIT RUSHAN D PATEL 10
28 SANSKRIT SAKSHI SHRIPAL SHAH 10
29 SANSKRIT SAMPRATI SPRIHA SINHA 10
30 SANSKRIT SHLOK PATEL 10
31 SANSKRIT SUSHRUTA MITRA 10
32 SANSKRIT TANYA DHAWAN 10
SR. NO. SUBJECT [18] NAME GP
1 FRENCH ANANT BHARDWAJ 10
2 FRENCH ANANYA SHARMA 10
3 FRENCH AVIRAL SAXENA 10
4 FRENCH DHRUV SONIGRA 10
5 FRENCH SOUMYA J JAIN 10
DELHI PUBLIC SCHOOL, GANDHINAGAR RESULT ANALYSIS CLASS X (2015 – 2016)
SUBJECT Grade TOTAL
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D
English 112 113 41 16 1 0 0 283
Hindi 50 56 53 29 14 6 0 208
French 5 2 1 0 0 0 0 8
Sanskrit 32 25 5 4 1 0 0 67
Maths 69 55 56 38 37 21 1 277
Science 66 71 51 40 32 19 1 280
Social Science 64 58 55 43 39 19 2 280
IT 66 84 49 31 29 14 3 276
TOTAL 464 464 311 201 153 79 7 1679
% 27.64 27.64 18.52 11.97 9.11 4.70 0.42 100
RESULT ANALYSIS – Class X Student with CGPA -10
ABINAV HAZARIKA
ADITI RAJ ANVESHA SINGH AMAN AGRAWAL
ARKO CHATTERJEE
AWIK DHAR AYUSH TRIPATHI AYUSHI SINGH
AYUSHI SUMAN
CHIRAG ADWANI CHIRAG CHAUHAN DEVINA VARSHNEY
DHRUVI S.PATEL GAURANK JAIN GAURI MAHAJAN HARDH RATHOD
HETUL CHAUDHARI JHANVI SOMANI KASHISH AHUJA KAUSTABH BHUYAN
MADHAV ANAND MAYAL RAO N.BARANE YOGA NEHA BAMPAL
NIKITA NAHAR NISHTHA PATEL PARAM JADAV PRIYANKA YADAV
RADHIKA DHANUJA RAJVI MITTAL SAUMYA GOYAL SAURAV J. SHUKLA
SHIKHA NARWAL SHLOK R. PATEL SHREYA SHARMA SIDDHI PARASHAR
SOUMYA JAIN SUKRITI MISHRA SUSHRUTA MITRA TANYA DHAWAN
DELHI PUBLIC SCHOOL, GANDHINAGAR Result Analysis Class X (2015 – 2016)
No. of students appeared No. of students passed
284 276 (97.18%)
CGPA No. of Student %
10 40 14.08
9  & < 10 75 40.1
8  & < 9 71 25
7 & < 8 48 16.9
6 & < 7 31 10.91
5 & < 6 10 3.87
5 & < 4 1 0.35
RESULT ANALYSIS CLASS X (2014-2015)
Total no. of Students Percentage of students who have passed
218 99.10%
RESULT ANALYSIS – Class X Student with CGPA - 10
Sr. No. Name CGPA
1 SHAIVAL VISHAL SHARMA 10
2 AMI M. VITHALANI 10
3 GARIMA MUNDRA 10
4 KHUSHI AGRAWAL 10
5 LEESHA LAL CHAWLA 10
6 NANCY ABRAHAM 10
7 RACHIT DAYANI 10
8 RADHIKA YADAV 10
9 SHIKHAR PRAKASH 10
10 STUTI PRIYA JHA 10
11 VANSHITA DHANUKA 10
12 SIMRAN KAUR SAINI 10
HIGHEST SCORE SUBJECTWISE (CGPA – 10)
Sr. No. Name CGPA
1 INDRAJA ROY 10
2 JOUTISHMAN KONWAR 10
3 MEGHA LAL BUTANI 10
4 SHAIVAL VISHAL SHARMA 10
5 SWAPNIL KHARE 10
6 ABHINAV PRATAP SINGH 10
7 AKSHAT SARAOGI 10
8 AMI M. VITHALANI 10
9 ANEEK BANERJEE 10
10 ANSH MEHTA 10
11 ANUNAY RAJHANS 10
12 ANUPREETA SEN 10
13 DIVY KAMLESH BAROT 10
14 FIYONA M JAIN 10
15 GARIMA MUNDRA 10
16 HARSHIT PRAMOD BAROT 10
17 JAHANVI KUMAR 10
18 JAY OJHA 10
19 KHUSHI AGRAWAL 10
20 KHUSHI DOSHI 10
21 KRISH DIPESH AJMERA 10
22 LAKSHAY KUMAR 10
23 LEESHA LAL CHAWLA 10
24 MICHIKA GAYARI 10
25 MORYADA SWARGARI 10
26 NANCY ABRAHAM 10
27 NEIL HETAL TRIVEDI 10
28 NUPUR TUSHAR TRIPATHI 10
29 PIYUSH MANKANI 10
30 RACHIT DAYANI 10
31 RADHIKA YADAV 10
32 RAHUL PATEL 10
33 RUJUL VISHAL KUMAR 10
34 RUTVIK RAJESH GHIYA 10
35 SALONI AGGARWAL 10
36 SANJANA SUNDAR 10
37 SARATHKRISHNAN RAMESH 10
38 SARVESH SAURAV BIBHUTY 10
39 SAURAV SAYANA 10
40 SHAIL B. PATEL 10
41 SHIKHAR PRAKASH 10
42 SHRISTI CHUMBER 10
43 STUTI PRIYA JHA 10
44 VANSHITA DHANUKA 10
45 SIMRAN KAUR SAINI 10
46 ABHYARTHNA BHAVEH KARIA 10
47 SAKSHI KANOJIA 10
48 SWAPNIL SAMANTA 10
Maths (041)
Sr. No. Name GP
1 SHAIVAL VISHAL SHARMA 10
2 ABHINAV PRATAP SINGH 10
3 ABHINAV RAJ 10
4 AKSHAT SARAOGI 10
5 AMI M. VITHALANI 10
6 ANEEK BANERJEE 10
7 ANSH MEHTA 10
8 ANUPREETA SEN 10
9 ARYAN MEHTA 10
10 DEEPALI LAL 10
11 GARIMA MUNDRA 10
12 HANUPRATAP SINGH CHAUHAN 10
13 KHUSHI AGRAWAL 10
14 KRISH DIPESH AJMERA 10
15 LAKSHAY KUMAR 10
16 LEESHA LAL CHAWLA 10
17 MEET K. JAIN 10
18 MICHIKA GAYARI 10
19 NANCY ABRAHAM 10
20 PIYUSH MANKANI 10
21 PRATYUSH GOEL 10
22 RACHIT DAYANI 10
23 RADHIKA YADAV 10
24 SARVESH SAURAV BIBHUTY 10
25 SHAIL B. PATEL 10
26 SHIKHAR PRAKASH 10
27 SHRISTI CHUMBER 10
28 STUTI PRIYA JHA 10
29 VANSHITA DHANUKA 10
30 SIMRAN KAUR SAINI 10
31 SWAPNIL SAMANTA 10
Science (086)
Sr. No. Name GP
1 SHAIVAL VISHAL SHARMA 10
2 AMI M. VITHALANI 10
3 ANSH MEHTA 10
4 ANUPREETA SEN 10
5 GARIMA MUNDRA 10
6 KHUSHI AGRAWAL 10
7 LAKSHAY KUMAR 10
8 LEESHA LAL CHAWLA 10
9 MEET K. JAIN 10
10 NANCY ABRAHAM 10
11 PIYUSH MANKANI 10
12 PRATYUSH GOEL 10
13 RACHIT DAYANI 10
14 RADHIKA YADAV 10
15 SHIKHAR PRAKASH 10
16 STUTI PRIYA JHA 10
17 VANSHITA DHANUKA 10
18 SIMRAN KAUR SAINI 10
19 ABHINEET CHOUDHARY 10
20 BHAGYESH CHAUDHARY 10
21 FIYONA M JAIN 10
22 JAHANVI KUMAR 10
23 JAY OJHA 10
S.Science (087)
Sr. No. Name GP
1 SHAIVAL VISHAL SHARMA 10
2 AMI M. VITHALANI 10
3 ANSH MEHTA 10
4 ANUPREETA SEN 10
5 GARIMA MUNDRA 10
6 KHUSHI AGRAWAL 10
7 LAKSHAY KUMAR 10
8 LEESHA LAL CHAWLA 10
9 MEET K. JAIN 10
10 NANCY ABRAHAM 10
11 PIYUSH MANKANI 10
12 PRATYUSH GOEL 10
13 RACHIT DAYANI 10
14 RADHIKA YADAV 10
15 SHIKHAR PRAKASH 10
16 STUTI PRIYA JHA 10
17 VANSHITA DHANUKA 10
18 SIMRAN KAUR SAINI 10
19 ABHINEET CHOUDHARY 10
20 BHAGYESH CHAUDHARY 10
21 FIYONA M JAIN 10
22 JAHANVI KUMAR 10
23 JAY OJHA 10
Hindi (085)
Sr. No. Name GP
1 ABHAY CHOPRA 10
2 ASHUTOSH A. GARG 10
3 INDRAJA ROY 10
4 MEGHA LAL BUTANI 10
5 PRAKHAR SINGH 10
6 RAJAT PATEL 10
7 SHAIVAL VISHAL SHARMA 10
8 SHOBHA BHAGCHANDANI 10
9 ABHINAV PRATAP SINGH 10
10 AKSHAT SARAOGI 10
11 DEEPALI LAL 10
12 HANUPRATAP SINGH CHAUHAN 10
13 HARSHIT PRAMOD BAROT 10
14 KARTIK SHENMAR 10
15 KRISH DIPESH AJMERA 10
16 LEESHA LAL CHAWLA 10
17 MEET K. JAIN 10
18 MICHIKA GAYARI 10
19 MORYADA SWARGARI 10
20 NEHA LADHANI 10
21 NUPUR TUSHAR TRIPATHI 10
22 RACHIT DAYANI 10
23 RAHUL PATEL 10
24 RIYA SHIROYA 10
25 RUJUL VISHAL KUMAR 10
26 SANCHI SANDEEP MEHTA 10
27 SARVESH SAURAV BIBHUTY 10
28 SHIKHAR PRAKASH 10
29 SHRISTI CHUMBER 10
30 VANSHIKA BHARDWAJ 10
31 VRUSHABH JAYWANT WALKE 10
32 SIMRAN KAUR SAINI 10
Sanskrit (122)
Sr. No. Name GP
1 ABHINEET CHOUDHARY 10
2 JOUTISHMAN KONWAR 10
3 ANEEK BANERJEE 10
4 ANSH MEHTA 10
5 ANUPREETA SEN 10
6 ARYAN MEHTA 10
7 GARIMA MUNDRA 10
8 JAHANVI KUMAR 10
9 JAY OJHA 10
10 KHUSHI DOSHI 10
11 NANCY ABRAHAM 10
12 OHM DHAVAL SONI 10
13 RADHIKA YADAV 10
14 SANJANA SUNDAR 10
15 SHIVANGI BHAVESHBHAI OZA 10
16 STUTI PRIYA JHA 10
French (018)
Sr. No. Name GP
1 ABHINAV RAJ 10
2 AMI M. VITHALANI 10
3 KHUSHI AGRAWAL 10
4 LAKSHAY KUMAR 10
5 NEIL HETAL TRIVEDI 10
6 PIYUSH MANKANI 10
7 SALONI AGGARWAL 10
8 SHAIL B. PATEL 10
9 VANSHITA DHANUKA 10
10 SAKSHI KANOJIA 10
11 SWAPNIL SAMANTA 10
Co. Sci. (165)
Sr. No. Name GP
1 SHAIVAL VISHAL SHARMA 10
2 AMI M. VITHALANI 10
3 ANSH MEHTA 10
4 GARIMA MUNDRA 10
5 KHUSHI AGRAWAL 10
6 LAKSHAY KUMAR 10
7 LEESHA LAL CHAWLA 10
8 NANCY ABRAHAM 10
9 PIYUSH MANKANI 10
10 PRATYUSH GOEL 10
11 RACHIT DAYANI 10
12 RADHIKA YADAV 10
13 SHIKHAR PRAKASH 10
14 STUTI PRIYA JHA 10
15 VANSHITA DHANUKA 10
16 ABHINEET CHOUDHARY 10
17 FIYONA M JAIN 10
18 JAHANVI KUMAR 10
19 ABHINAV PRATAP SINGH 10
20 ANEEK BANERJEE 10
21 ARYAN MEHTA 10
22 DEEPALI LAL 10
23 HANUPRATAP SINGH CHAUHAN 10
24 MICHIKA GAYARI 10
25 SARVESH SAURAV BIBHUTY 10
26 SHAIL B. PATEL 10
27 JOUTISHMAN KONWAR 10
28 MEGHA LAL BUTANI 10
29 MOHAK SAARTHAK GAUTAM 10
30 ALAIKYA TATA 10
31 HARSHIT PRAMOD BAROT 10
32 KHUSHI DOSHI 10
33 NEHA LADHANI 10
34 NUPUR TUSHAR TRIPATHI 10
35 OHM DHAVAL SONI 10
36 RAHUL PATEL 10
37 RUTVIK RAJESH GHIYA 10
38 SALONI AGGARWAL 10
39 SARATHKRISHNAN RAMESH 10
40 SAURAV SAYANA 10
41 SHIVANGI BHAVESHBHAI OZA 10
42 VRUSHABH JAYWANT WALKE 10
43 SHATAKSHI MODI 10
44 ANIKET GUPTA 10
45 KARTIK SHENMAR 10
46 MOJIL RONAK SHAH 10
47 PRACHI SHARMA 10
Result Analysis Class X (2014 – 2015)
SUBJECT Grade TOTAL
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E
English 48 66 64 25 11 4 00 00 218
Hindi 32 36 25 14 6 3 00 00 116
French 11 7 7 3 3 1 00 00 32
Sanskrit 17 25 16 11 1 00 00 00 70
Maths 31 49 43 28 30 27 10 00 218
Science 23 55 52 25 30 26 05 02 218
Social Science 29 50 33 44 33 21 08 00 218
IT 47 54 41 37 21 10 03 00 213
TOTAL 238 342 281 187 135 92 26 02 1303
% 39.67 57.00 46.83 31.17 22.50 15.33 4.33 0.33 217.17
Student with CGPA - 10
SHAIVAL VISHAL SHARMA
AMI M. VITHALANI GARIMA MUNDRA KHUSHI AGRAWAL LEESHA LAL CHAWLA
NANCY ABRAHAM
RACHIT DAYANI RADHIKA YADAV SHIKHAR PRAKASH STUTI PRIYA JHA
     
VANSHITA DHANUKA
SIMRAN KAUR SAINI      
Result Analysis Class X (2014 – 2015)
No. of students appeared No. of students passed
218 216 (99.10%)
CGPA No. of Student %
10 12 5.5
9  & < 10 54 30.3
8  & < 9 56 55.96
7 & < 8 40 74.31
6 & < 7 39 92.2
5 & < 6 12 97.7
5 & < 4 05 -
RESULT ANALYSIS CLASS X (2013-2014)
Total no. of Students Percentage of students who have passed
219 100%
RESULT ANALYSIS – Class X Student with CGPA - 10
Sr. No. Name CGPA
1 AYUSHI HARSHAD RATHOD 10
2 AYUSHI MAYAL 10
3 DIBYADARSHAN HOTA 10
4 ISHAAN M PATEL 10
5 JAINAM JAYESH SHAH 10
6 KAMYA AHUJA 10
7 NEHA GUPTA 10
8 PUNIT VERMA 10
9 RISHI SHUKLA 10
10 RITU A PATEL 10
11 SAKSHI VATSA 10
12 SHASHWAT AGRAWAL 10
13 SHRADDHA MANOJ AGRAWAL 10
14 SHUBHANG ALKESH SHARMA 10
15 SUPRIT BHATTACHARJEE 10
16 TANYA GANDHI 10
17 VIPRA YADAV 10
Result Analysis Class X (2013 – 2014)
SUBJECT Grade TOTAL
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D
English 41 65 43 40 24 06 00 219
Hindi 28 43 31 27 16 05 00 150
French 14 06 06 05 01 00 00 32
Sanskrit 10 18 07 02 00 00 00 37
Maths 39 47 40 29 31 26 07 219
Science 25 61 42 27 34 22 08 219
Social Science 34 57 45 32 37 11 03 219
IT 48 61 36 38 20 12 04 219
TOTAL 2379 358 250 200 163 82 22 1314
% 18.19 27.28 19.02 15.22 12.4 06.24 01.68 100
Student with CGPA - 10
AYUSHI  RATHOD
AYUSHI MAYAL DIBYADARSHAN HOTA ISHAN PATEL JAINAM SHAH
KAMYA AHUJA
NEHA GUPTA PUNIT  VERMA RISHI SHUKLA RITU PATEL
SAKSHI VATSA
SHASHWAT AGRAWAL SHRADDHA AGRAWAL SHUBHANG SHARMA SUPRIT BHATTACHARJEE
TANYA GANDHI
VIPRA P. YADAV
No. of students appeared No. of students passed
219 219 (100%)
CGPA No. of Student %
10 17 8.00
9  & < 10 56 25.5
8  & < 9 53 24.2
7 & < 8 29 13.2
6 & < 7 42 19.1
5 & < 6 16 7.3
5 & < 4 06 2.7
Site Map